بودجه بندی پیشنهادی درس کار وفناوری

شنبه 11 آبان 1392 02:24 ب.ظ

نویسنده : علی اصغر مردانی

بودجه بندی پیشنهادی برای کتاب کار و فناوری پایه هفتم

ماه

هفته

تعداد صفحات

مهرماه

از صفحه 1 تا 19

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

تبیین اهداف کتاب ، توجیه مفاهیم پودمان و پروژه و گروهبندی دانش اموزان ، توضیح روش ارزشیابی و تدریس تا ص 3

از صفحه 4 تا 9

از صفحه 10 تا 14

از صفحه 15 تا 19

آبان از صفحه 20 تا 44

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 20 تا25

از ص 27 تا 32

از ص 33 تا37

از ص 38 تا44

آذر از صفحه 45 تا 67

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 45 تا 50

از ص 51 تا 56

از ص 57 تا 61

از ص 62 تا 67

دی از صفحه 68 تا 88

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 68 تا 73

از ص 74 تا 79

از ص 81 تا 84

از ص 85تا 88

بهمن از صفحه 89 تا 114

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 89 تا 93

از ص 95 تا ---( هفته دوم و سوم )

از --- تا 107

از ص 108 تا 114

اسفند از صفحه 115 تا 135

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 115 تا 122

از ص 124 تا 128

از ص 129 تا 132

از ص 133تا 136

فروردین از صفحه 137 تا 148

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 137 تا 141

از ص 142 تا 148

اردیبهشت از 149صفحه 180

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 149تا 160

از ص 161 تا 166

از ص 167 تا 172

از ص 173 تا 180

با توجه به زمان اختصاص داده شده برای اجرای هر پودمان که سه هفته در نظر گرفته شده است ، برای اجرای تمام پودمان ها به 33 هفته زمان نیاز هست ولی در مجموع 30 هفته بدون احتساب ایام تعطیلی ( مناسبتها ، تعطیلی به دلیل شرایط جوی و مناسبت های ویژه ) برای اجرای کتاب فرصت داریم . لذا برخی از پودمان ها در دوهفته زمان بندی شده است . همچنین برای تشکیل بازارچه و ارائه پروژ ها باید در روز دیگری برنامه ریزی شود .
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: شنبه 11 آبان 1392 02:26 ب.ظشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic