نمونه سئوالات حرفه وفن سال سوم واحد 1-4

چهارشنبه 16 اسفند 1391 08:35 ق.ظ

نویسنده : علی اصغر مردانی

واحد 1 - فناوری و سیستم

1- خداوند چنان قدرت................ به انسان بخشیده است که می تواند با آن کرات آسمانی را تسخیر کند.

2- انسان با تکیه بر کدام ویژگی ها سعی می کند به پرسش های ذهنش پاسخ دهد؟

3- انسان برای پاسخ دادن به پرسش های خود چه کارهایی به ترتیب انجام می دهد؟

4- انسان با به کار گیری قدرت تفکر و خلاقیت، موفق به انجام چه کارهایی شده است؟

5- در اسلام ........ ساعت تفکر از ......... سال عبادت بدون تفکر ارزشمند تر است.

6- پنج مرحله ای که در فرایند حل مشکلات از فکر انسان عبور می کنند را به ترتیب نام ببرید. (مراحل تفکر)

7- فرایند تفکر در انسان از چه زمانی آغاز می شود؟

8- وقتی انسان وجود مشکلی را حس می کند معمولا چه کارهایی را انجام می دهد؟

9- کدام نکته به روشن شدن و فهمیدن دقیق موضوع (مشکل) کمک می کند؟

10- در مراحل تفکر، فرضیه سازی را توضیح دهید.(تعریف فرضیه)

11- چگونگی ارزیابی فرضیه ها را به طور خلاصه بنویسید.

12- در صورتی که فرضیه، با اطلاعات آن مشکل متناسب نباشد، باید چه کاری انجام بگیرد؟

13- انسان برای اطمینان به صحت فرضیه، چه عملی انجام می دهد؟

14- یکی از راه های پرورش قدرت تفکر و خلاقیت را بنویسید.

15- در چه صورت تعداد بیشتری ایده از طرف افراد گروه مطرح می شود؟

16- فناوران برای تولید یک محصول فناوری چه اصولی را باید مورد توجه قرار دهند؟ 17- فناوری را تعریف کنید.

18- اولین اصل از اصول اساسی در تولید هر محصول فناوری، مرحله ی................. و ................ مواد است.

19- چرا فناور باید در باره ی ویژگی مواد، اطلاعات کافی داشته باشد؟

20- فناوران چرا و چگونه مواد مورد استفاده در تولید محصولات فناوری را تغییر می دهند؟

21- در تولید محصولات فناوری اعم از غذایی، پوشاک و غیره رعایت اصول................... ضروری است.

22- دو اصل مهم بهداشتی که در انتخاب مواد برای تولید محصولات فناوری لازمند را بنویسید.

23- کارکنان بخش رادیولژی در هنگام کار باید به چه نکته مهمی توجه نمایند، چرا؟

24- چرا تولید کنندگان کالا به همراه محصول، جزوه یا بروشور نیز به مصرف کننده ارائه می کنند؟

25- چرا محصولات فناوری باید از ابعاد مختلف مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرند؟

26- پس از ساخت یک اتوی برقی چه سوالاتی در باره اتو ممکن است مطرح شود و چه کسانی باید به آن ها پاسخ دهند؟

27- زیبایی محصولات فناوری در دو بخش مورد توجه قرار می گیرد: الف-...............................ب- ..................................

28- تولید کنندگان، در طراحی و ساخت محصول به کدام نکات زیبا شناختی توجه می نمایند؟

29- در زیبا سازی بسته بندی محصول، چرا از جنس، رنگ و اندازه ی گوناگون استفاده می شود؟

30- سیستم های پیچیده معمولا از چند سیستم ................... تشکیل شده اند.

31- دلیل ایجاد سیستم های فرعی را بنویسید.

32- پنج سیستم فرعی دوچرخه را نام ببرید.

33- سه قسمت اصلی سیستم انتقال قدرت دوچرخه را بنویسید.

34- چگونگی کار دینام در سیستم برق رسانی دوچرخه را توضیح دهید.

35- دینام دوچرخه، حرکت ...................... را به انرژی ...................... تبدیل می کند.

36- در دوچرخه، انرژی الکتریکی از طریق .................... به لامپ ها منتقل شده و به انرژی ...................... تبدیل می شود.

37- وظیفه ی سیستم هدایت و ترمز دوچرخه را بنویسید.

38- به این سوالات در باره ی ترمز دوچرخه پاسخ دهید: الف- محل قرار گرفتن دسته ی ترمز ب- چگونگی کار ترمز

39- وظیفه ی بدنه یا اسکلت دوچرخه را بنویسید.

40- سه قسمت اصلی اسکلت دوچرخه را نام ببرید.

41- انواع سیستم هشداردهنده دوچرخه را نام ببرید و چگونگی فعال شدن آن ها را بنویسید.

42- هر قطعه زیر، مربوط به کدام سیستم فرعی یک دوچرخه است: الف- زین و ترک (....................) ب- دینام (.......................) ج- زنجیر(......................) د- لقمه ها (......................) ه- فرمان(.............................) و- پنجه رکاب (.............................) ی- لوله ی افقی (...........................)


ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: سه شنبه 29 اسفند 1391 09:47 ق.ظ

نمونه سئوالات حرفه واحد 5-8 سال سوم

چهارشنبه 16 اسفند 1391 08:30 ق.ظ

نویسنده : علی اصغر مردانی
"

واحد 5 – آشنایی با خودرو و شیرآلات

1- خودرو را تعریف کنید.

2- تولید قدرت در .......... است که سبب حرکت اتومبیل می شود.

3- بخش های اصلی بک خودرو را نام ببرید.

4- کار موتور در خودرو چیست؟

5- کار موتور تبدیل انرژی ................ سوخت به انرژی .................. است که باعث حرکت خودرو می شود.

6- انواع سوخت موتور خودروها را نام ببرید.

7- وظیفه اصلی سیستم انتقال قدرت را نام ببرید.

8- اجزای سیستم انتقال قدرت اتومبیل را نام ببرید.

9- کار کلاچ را در سیستم انتقال قدرت بنویسید.

10- نام دیگر جعبه دنده چیست و در خودرو چه وظیفه ای دارد؟

11- وظیفه دیفرانسیل را در خودرو بنویسید.

12- دیفرانسیل حرکت را از ................. به ............... منتقل می کند.

13- دو منبع تامین برق اتومبیل را نام ببرید.

14- از استارت چه استفاده ای می شود؟

15- استارت، نیروی الکتریکی لازم را از ............... دریافت می کند.

16- وظایف باتری خودرو را بنویسید.

17- باتری چیست ؟

18- باتری اتومبیل انرژی ............... را به انرژی ................. تبدیل می کند.

19- چگونگی عملکرد دینام یا ژنراتور خودرو را توضیح دهید.

20- دینام خودرو، انرژی .................. را توسط ............... از موتور می گیرد و به انرژی ..................تبدیل می کند.

21- وظیفه دینام خودرو را بنویسید.

22- وظیفه بخش فنربندی و تعلیق اتومبیل ها را بنویسید.

23- سیستم تعلیق خودرو در هر دقیقه بین ........... تا ............ بار تکان می خورد.

24- در یک خودرو هدایت چرخ های جلو چگونه صورت می گیرد؟

25- انواع فرمان اتومبیل ها را نام ببرید.

26- نیروی موتور از طریق مجموعه .................... به چرخ ها می رسد و باعث حرکت خودرو می شود.

27- کار لاستیک ها را بنویسبد.

28- قدرت ترمز چگونه ایجاد می شود؟

29- بدنه خودرو کجا سوار می شود و در برگیرنده چه قسمت هایی می باشد؟

30- هر کدام از قسمت های زیر مربوط به کدام بخش اصلی خودرو می باشد: الف- لاستیک (..............) ب- ژنراتور (.................) ج- دیفرانسیل (.................) د- باتری (.................) ه- گیربکس (......................)

31- وظیفه شیرآلات بهداشتی آب را بنویسید.

32- با چه وسایلی در منزل می توان مقدار مصرف آب را کنترل کرد؟

33- اجزای شیر دنباله کوتاه عبارتند از: 1-................. 2- ................

34- چهار قسمت مغزی شیر دنباله کوتاه نام ببرید.

واحد 6 – ساختمان سازی و راه

1- کنترل ساخت و ساز ساختمان ها در شهر و روستا از دو جهت حائز اهمیت است، بنویسید.

2- نظارت مستقیم بر ساخت و ساز ساختمان ها توسط ...................اعمال می شود.

3- شش مورد از وظایف و خدمات شهرداری ها را بنویسید.

4- عدم توجه ساختمان سازان به نکات ایمنی چه پیامد هایی دارد؟

5- دانش آموزان چگونه می توانند از حوادث ساختمانی جلوگیری کنند؟

6- رعایت نکردن نکات ایمنی در ساختمان سازی چه خطراتی برای شهروندان ایجاد می کند؟

7- برای جلوگیری از سقوط اجسام و مصالح روی سر شهروندان به چه نکته ای باید توجه نمود؟

8- برای جلوگیری از سقوط کارگران از ارتفاع، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟

9- احداث ساختمان در مجاورت ............... خطرناک است.

10- وظیفه ی کلاف را در ساختمان ها بنویسید و نام دیگر آن چیست؟

11- آیین نامه ها، سازندگان ساختمان های آجری را به رعایت چه نکته ای ملزم می کنند؟

12- انواع کلاف ( شناژ) را نام ببرید.

13- ماکت را تعریف کنید.

14- ماکت برای چه کسانی بهترین روش توضیح، توجیه و ارائه کار است؟

15- ماکت سازان ماهر، ماکت ها را از چه مواد و مصالحی می سازند؟

16- وسایل لازم برای ساخت ماکت ساده توسط دانش آموزان را نام ببرید.

17- اگر ماکت از جنس ................ یا ............ باشد، نمی توان از چسب های معمولی استفاده کرد.

18- برای چسباندن ماکت از جنس یونولیت یا فوم از چه چسبی باید استفاده کرد؟

19- شریان های حیاتی یک کشور .............. نام دارند که ................ و................... روی آنها انجام می گیرد.

20- در راه سازی به چه نکاتی باید توجه نمود؟

21- اگر در مسیر راه، مانع یا تپه ای وجود داشته باشد، چه کارهایی می توان انجام داد؟

22- تفاوت خاک برداری و خاک ریزی را بنویسید.

23- در راه سازی چه زمانی باید از پل استفاده کرد؟

24- دو مورد از انواع پل را در راه سازی نام ببرید.

 ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: چهارشنبه 16 اسفند 1391 08:44 ق.ظ

بلدرچین

دوشنبه 14 اسفند 1391 11:56 ق.ظ

نویسنده : علی اصغر مردانی

تحلیل صنعت :

درکشور ایران پرورش بلدرچین گوشتی و تخمگذار ی از صنایع نوپایی است که در امتداد پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار فعالیت می کند . بیشترین فعالیتی که درمورد بلدرچین درکشور ما صورت گرفته مربوط به پرورش بلدرچین گوشتی بوده و تولید تخم آن از اهمیت کمتری نسبت به گوشت آن برخوردار بوده و امروزه با گذشت زمان تولید کنده ها به سمت تولید تخم این پرنده روی آورده اند که هم اکنون درنقاطی از کشور تخم این پرنده تولید و به مصرف می رسد ولی این تولیدات به صورت انبوه نیست و تولید کنندگان درواحدهای کوچک مشغول به تولید تخم این پرنده هستند که تولیدات آنها درمنطقه های که توید می کنند مصرف می شود . درمورد پرورش بلدرچین گوشتی فعالیت هایی در بعضی از استانهای کشور انجام گرفته از جمله استان یزد و شهر میبد که بیشترین فعالیت را دراین صنعت دارا می باشد . و استانهایی دیگر مثل تهران ، کرج ، مشهد ؛ قم ؛ اصفهان ، کاشان ، شیرازدر رده های بعدی قرار می گیرند . و در ضمینه تولید تخم بلدرچین استانهایی که تولید گوشت دارند متعاقباً تخم آن را هم تولید می کنند ولی با این تفاوت که تولید آنها درضمینه تخم بلدرچین کم است . 

                                      بلدرچین. علم و دامپروری

این صنعت دربعضی از کشورهای جهان پیشرفت بیشتری داشته و تولید آنها دراین ضمینه بیشتر است و علت آن وضع اقتصادی کشور ها و ملت ها است با توجه به اینکه رقیب سرسخت این صنعت تخم مرغ است در نتیجه تخم بلدرچین نسبت به تخم مرغ از قیمت بالاتری برخوردار است همین امر باعث شده که هر چه وضعیت مالی افراد بیشتر باشد مصرف آن ها هم بیشتر خواهد بود . همان طوری که این کشورها درپرورش سایر پرندگان پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند باعث شده تا پیشرفت آنها در این صنعت قابل توجه باشد کشورهایی که دردنیا در این ضمینه فعالیت دارند شامل آمریکای جنوبی ، مکزیک ؛ آلمان و کشورهای عربی از جمله عربستان و کویت می باشند .


ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -

مشکلات مربوط به درس حرفه و فن

دوشنبه 14 اسفند 1391 11:45 ق.ظ

نویسنده : علی اصغر مردانی

مشكلات مربوط به درس حرفه و فن در این مقاله به 10 مورد تفكیك شده و در نهایت راه حل‌هایی پیشنهاد شده است .

 

1- عدم علاقه دانش آموزان به بعضی از واحدهای درسی

كتاب حرفه و فن تشكیل شده است از 8 واحد درسی كه در هر واحد به رشته ای پرداخته می‌شود. دانش آموزان به تمام واحدها علاقه یكسانی نشان نمی‌دهند، البته این امر بدیهی است و نشان دهنده علاقه ها و استعدادها و تفاوتهای فردی دانش آموزان است.

یادگیری كلیه واحدهای درسی برای دانش‌آموزان اجباری است ، اما دانش‌آموز به برخی از واحدهای درسی علاقه ای نشان نداده و در آن واحد عملكرد بسیار ضعیفی دارد كه گاهی تلاش معلم با بكارگیری روشهای مختلف تدریس كارگر نمی افتد و دانش آموز در آن واحد همچنان با مشكلاتی روبرو است .

بطور مثال واحد برق یك واحد پركار با مطالب گسترده است ، با توجه به دیدگاهی كه در گذشته در مورد تفكیك كارها به دخترانه و پسرانه وجود داشت، دانش‌آموزان دختر به این واحد علاقه كمتری نشان می دهند و به گونه ای به قول خود می‌خواهند هرچه زودتر از دست این واحد خلاص شوند. در گروهها عده ای كنار كشیده و یا به اجبار معلم تن به كار می دهند و بستن قطعات و مدار توسط افراد خاصی در گروه با علاقه انجام می‌گیرد. البته شاید با صرف وقت بیشتری بتوان علاقه را در دانش آموز به وجود آورد ولی كثرت مطالب و وقت كم این اجازه را به معلم نمی دهد.

 

2- مشكلات مربوط به تحقیق ها و مصاحبه ها

همه می‌دانیم كه تحقیق و پژوهش و مصاحبه در یادگیری عمیق و مشاركت در یادگیری دانش‌آموزان تأثیر خیلی زیادی دارد و اگر به شكل صحیح هدایت شود دانش‌آموز را در امر یادگیری پرتلاش و فعال و علاقه مند می‌سازد . در كتب حرفه و فن محتوای كتاب با وجود انجام درست تحقیق ها و مصاحبه ها تكمیل می شود. این فعالیت ها باید توسط دانش آموز به صورت فردی یا در گروهها انجام گیرد. اما انجام این فعالیت ها چگونه است ؟ آیا همه دانش آموزان توانایی انجام صحیح این فعالیت ها را دارند ؟ آیا منابع مورد نیاز برای انجام این فعالیت ها در تمام شهرها و روستاها در اختیار دانش آموزان قرار دارد؟

منابعی مثل كتابخانه ، مدارس فنی وحرفه ای و كاردانش و یا افراد شاغل در رشته های مختلف مرتبط با واحدها در روستا ها و شهرهای كوچك یا اصلاً وجود ندارد یا اندك است. بطوریكه تعداد محدودی از دانش آموزان یك مصاحبه انجام می دهند و بقیه دانش آموزان از روی آن كپی‌برداری می كنند و در جواب اعتراض معلم پاسخ می دهند كه كسی را برای انجام مصاحبه نیافته اند. البته در مراكز شهرها و روستاها شاید این امكانات وجود داشته باشد، و شاید دانش آموزان پسر بتوانند تا مراكز رفته و به منابع دسترسی پیدا كنند ولی برای دانش آموزان دختر امری مشكل و  یا محال است .

 

3- نبود كارگاه و فضای فیزیكی مناسب برای انجام كارهای عملی

در درس حرفه و فن اولین نكته ای كه اهمیت دارد وادار كردن دانش آموز و علاقه مند كردن وی به انجام كارهای عملی و دست ورزی و یافتن مهارت برای كار با ابزارهای مختلف است، ولی در اكثر مدارس به دلیل وجود مشكلات بسیار  زیاد به این نكته مهم توجه كمتری می‌شود.

یكی از این مشكلات نبود فضای كارگاهی مناسب برای كارهای عملی است البته بعضی از كارهای عملی را می‌توان دركلاس درس انجام داد ، ولی در كلاسهای كوچك امكان انجام كارها بصورت گروهی سخت و گاهی محال است . بعضی از فعالیت ها به میز كارگاهی نیاز دارد . از نظر ایمنی، كلاس درس مكان امنی برای انجام فعالیت های واحد برق ، فلز و چوب نیست و فعالیت های این واحدها بهتراست در كارگاه انجام گیرد.

در كارگاه  دانش آموزان راحتر كارهای عملی را انجام می دهند و معلم نیز بهتر می تواند آموخته های خود را به آنها منتقل كند و دسترسی معلم به وسایل و امكانات كارگاهی و قرار دادن آنها در اختیار دانش آموز وقت كمتری می گیرد.

 

4- كمبود امكانات كارگاهی مناسب

یكی دیگر از مشكلاتی كه دبیر حرفه و فن با آن روبروست وانجام كارهای عملی را مختل می كند، كمبود امكانات كارگاهی است. در مدارس مناطق محروم امكانات كارگاهی یا وجود ندارند یا آنقدر كم است كه جوابگوی جمعیت كلاس ها نیست . البته اخیراً اهمیت بیشتری به این موضوع داده شده است و از طریق گروه های آموزشی مناطق امكاناتی در اختیار مدارس قرار می گیرد اما بسیار كم است كه دبیر اجباراً خود فعالیت و آزمایش را انجام می‌دهد و دانش آموزان فقط تماشاگر هستند، اگر دانش آموزان بخواهند با آن امكانات كم فعالیت ها را انجام دهند باید وسایل به نوبت در اختیار آنها قرار گیرد كه در اینصورت دبیر با كمبود وقت مواجه می شود.

 

5- دیدگاه و همكاری مدیر با دبیر حرفه و فن

مدیران مدارس با توجه به مشكلات فراوانی كه در مدارس وجود دارد به بودجه‌ی مدرسه نیاز فراوان دارند به دلیل وجود مشكلاتی چون سرمای هوا ، بیشتر سرانه صرف خرید نفت ، تعمیر و پوشش سقف و تعمیر و خرید چراغ و بخاری می گردد، به همین دلیل مدیران با اكراه تقبل می‌كنند تا وسیله‌ای خریداری كنند و معلم را به سمت اداره و كیت هایی كه گروههای آموزشی ارائه  می كنند سوق می دهند و در صورتیكه آن كیت ها هم كافی نیست كه برای داشتن این كیت ها باید صبر ایوب داشت.

بعضی مدیران معمولاً به نمرات كتبی و قسمت تئوری كتاب اهمیت داده و بخش عملی كمتر مورد توجه قرار می گیرد، آنها انتظار دارند كه 12 نمره كار عملی با توجه به نمره كتبی داده شود كه این امكان پذیر نیست.

البته در موارد فوق مدیر مقصر نیست زیرا كمبود بودجه امكان همكاری خوب مدیر با دبیر را از بین برده است. توجه بیش از حد مسئولان به نمرات نهایی و كارنامه و نمودار و جدول و ... این تصور را در مدیران به وجود آورد كه هرچه نمره كتبی بالاتر باشد مدرسه‌ی او از نظر عملی بالاتر است و كار عملی و مهارت دانش آموز هیچگاه ارزیابی نمی شود .

 

6- واگذاری درس حرفه و فن به دبیران غیر تخصصی

معمولاً این مشكل در مناطقی با جمعیت كم و كلاس كم در روستاها ایجاد می شود. ساعات موظف دبیران كامل نمی شود و بعضی دروس به ظاهر ساده مثل حرفه و فن مشكل گشایی می شوند برای حل این مشكل و برای تكمیل ساعات به دبیران دیگر واگذار می شوند .

اما اخیراً با توجه مسئولان ادارات در این خصوص ، تدابیری اندیشیده شده و تا حدی این مشكل رفع گردیده است. دبیر حرفه‌وفن مانند دبیران دروس دیگر باید كلیه مهارت های لازم برای تدریس و انجام فعالیت های درس خود را داشته باشند . معلمان غیر تخصصی معمولاً قسمت تئوری كتاب را تدریس كرده و به قسمت عملی بی توجه هستند . در نتیجه دانش‌آموزان مهارت های لازم را بدست نمی آورند و سالهای بعد مشكلات آنها بیشتر می‌شود چون واحدهای درسی سه سال با هم در ارتباط هستند و ناآشنایی و نداشتن مهارت در كار با ابزارهای یكسال روی كارایی دانش آموزان و درك مطلب او در سالهای بعد تأثیر می گذارد.

 

7- كمبود وقت

با توجه به عملكرد ضعیف دانش آموزان در كارهای عملی به دلایلی كه ذكر شد و همچنین وضعیت اقلیمی منطقه و تعطیلی های بسیار در هنگام بارش برف و سرمای هوا زمانی كه برای دبیر باقی می ماند بسیار كم است و انجام كارهای عملی بخصوص واحدهای ابتدایی كه مربوط به نیمه اول سال تحصیلی است با مشكلات زیادی همراه می‌شود ، كه فشار كاری زیادی به دبیر و دانش‌آموز وارد می شود.

همچنین معلم برای بردن و آوردن وسایل به كلاس ، نظم دادن به وسایل و كارهایی از این قبیل نیز باید دقت صرف كند كه از ساعت كلاسی گرفته می شود.

 

8- گروه بندی و انجام فعالیت های گروهی

دانش آموزان در هر كلاس با توجه به بنیه‌ی علمی و دست ورزی و كار عملی به گروه‌هایی تقسیم می شوند ، اما معمولاً در هر گروه تعداد خاصی كارهای عملی را انجام داده و بقیه تنها تماشاگر هستند. سرگروه یا فرد ماهرتر در گروه خود انجام كار را تقبل می‌كند از ترس اینكه مبادا بقیه كار را خراب كرده و نمره ی او كه در ارتباط با نمرات آنها دست پایین است بیاید.

همچنین كسانی كه در گروه مهارت های كمی دارند كارها را به كندی انجام می دهند و كار عقب می ماند و فرصتی برای انجام فعالیت های دیگر باقی نمی ماند و اجباراً فرصت كار و یادگیری مهارت از آنها گرفته می شود.

9- گردش و بازدیدهای علمی

برای ایجاد انگیزه و همچنین یادگیری بهتر و كاربردی‌تر درس توسط دانش آموزان می‌توان از گردش علمی و بازدید علمی استفاده كرد. چون آنها را از نزدیك با مسائل و كارهای عملی مربوط به درس آشنا می كند و آنها عملاً در كارگاه یا كارخانه بعضی روشهای تولید ، كار با ابزار و ... را می بینند و تصویر ذهنی از مسائل در مغز آنها شكل می گیرد كه یادگیری را پایدار می كند.

بارش برف و باران، لغزندگی جاده ها، نبود سرویس ایاب و ذهاب مناسب، سخت گیری والدین از مشكلات پیش رو برای انجام بازدید های علمی است. و در صورت فراهم شدن همه‌ی شرایط دبیر مسئولیت چنین كاری را به عهده نمی گیرد و ترجیح می دهد از آن صرف نظر كند.

 

10 عدم عمكاری والدین

والدین ناظران بر نحوه مطالعه و انجام تكالیف ( كتبی و عملی ) فرزندان خود هستند ولی این ناظران عملاً به عاملان تكالیف مبّدل شده اند و به جای اینكه در انجام تكالیف دانش آموز نظارت و گاهی همكاری داشته باشند یا خود تكالیف را انجام می دهند یا از دیگران كمك می‌گیرند تا  تكلیف دانش آموز خود را انجام دهند. دانش آموز در بعضی مواقع فقط ناظر است و در مواقع دیگر اصلاً نمی داند كه كار چگونه انجام شده یعنی حتی ناظر هم نبوده است .

بعضی والدین هم از سمت دیگر بام می افتند و برای اینكه به آنها گفته شده نباید كارهای دستی دانش آموز را انجام دهید با فرزند خود هم فكری نمی كنند و دانش آموز در خانه از داشتن یك راهنما محروم است .

 

11- راه حل های پیشنهادی

در ضمن تدریس درس حرفه و فن و بدست آوردن تجربه عملی و مشاهده عینی ، در رابطه با مشكلات فوق راه حل های ذیل پیشنهاد می گردد ، امید است موثر واقع گردد.

 

الف جلب علاقه دانش آموزان به همه ی واحدهای كتاب

برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در فعالیت های عملی راه حل های زیر پیشنهاد می‌گردد:

1- اختصاص دادن قسمتی از كلاس یا كارگاه باعنوان «نمایشگاه كوچك كارهای دستی»        یا هر عنوان دیگر

2- برگزاری نمایشگاه در پایان هر ترم از كارهای دستی دانش آموزان و دعوت از مسئولان و والدین برای بازدید و انتخاب بهترین ها و اهداء جوایز

3- انتخاب بهترین كار در كلاس و تشویق فرد یا گروه برتر

4- انتخاب بهترین گزارش كار

ب راههایی برای انجام بهتر تحقیق ها و مصاحبه ها

1- كلیه تحقیق‌ها به صورت گروهی انجام شود، نتیجه تحقیق گروهی از نتیجه فردی كاملتر و مستندتر خواهد شد .

2- جزوه ، مجله یا كتاب هایی توسط دبیر در اختیار دانش آموز قرار گیرد ، كه البته بعد مسافت برای این راه مشكلاتی ایجاد می كند.

3- اشتراك مدرسه با بعضی مجلات و روزنامه ها كه با محتوای كتاب حرفه و فن هم خوانی و اشتراك موضوع دارند .

4- بازدید از مدارس فنی و حرفه ای و هنرستانها

5- از شاغلان در رشته های مربوطه به واحدهای درسی دعوت شود تا دانش آموزان سوالات خود را از آنها بپرسند.

6- انتخاب بهترین پوشه كار و تشویق دانش آموز

 

پ- راههای ایجاد فضای كارگاهی برای كارهای عملی

1- در صورت امكان و وجود كلاس خالی یك كلاس به كارگاه دروسی كه كار عملی دارند مثل علوم و حرفه وفن اختصاص داده شود.

2- در صورت نبود كلاس خالی برای كارگاه می توان یك كلاس را به عنوان كارگاه قرار داد و هر كلاس در ساعات علوم و حرفه و فن در كارگاه كلاس تشكیل دهند . البته این امر به همكاری مدیر و برنامه ریزی صحیح بستگی دارد تا مشكل تطابق علوم و حرفه‌وفن در كلاس بوجود نیاید.

ت راههایی برای تهیه امكانات كارگاهی

1- دریافت كیت از گروههای آموزش منطقه

2- همكاری مدیر و اختصاص بودجه به خرید وسایل كارگاهی

3- خرید وسایل مصرفی توسط خود دانش آموز

4- خرید وسایل مصرفی توسط معلم و دریافت هزینه ی آن از دانش آموزان  (اینكار باعث می شود قطعات و وسایل ارزانتر در اختیار دانش آموز قرار بگیرد.)

5- مواظبت از وسایل و آموزش نحوه صحیح استفاده از آنها به دانش آموزان و مراقبت از وسایل در حین انجام كارهای عملی

6- انجام فعالیت ها بصورت گروهی ( وسایل كمتری نیاز دارد و هزینه كمتری برای دانش آموز دارد)

7- اختصاص امتیاز به نظم و نگهداری وسایل و معیوب نكردن آنها در هنگام كار

8- جریمه ی گروه خراب كننده ی وسایل كارگاهی

 

ث جبران كمبود وقت

1- ساعاتی به سه ساعت در هفته درس حرفه و فن اضافه شود كه توسط مسئولان كشوری انجام    می گیرد و امكان پذیر نیست.

2- اضافه كردن اساعت در هفته به عنوان زمان تجهیز كارگاه تا معلم راحتتر كارگاه یا كمك وسایل مربوط را مرتب كند.

3- اختصاص ساعاتی مثل جبرانی به درس حرفه و فن ( این ساعات اكثراً به دروس پایه اختصاص داده می شود.)

4- كمك گرفتن از دانش آموزان در ساعات بیكاری برای منظم كردن كارگاه

 

ج- راه هایی برای همكاری اعضاء در گروه

1- گروه بندی دانش آموزان بر اساس فاكتورهایی چون روحیه ، اخلاق و بنیه‌ی علمی مشترك . داشتن روحیه و اخلاق و بنیه‌ی علمی متفاوت باعث ایجاد اختلاف در گروه می‌شود. معمولاً گروه‌بندی بر اساس سه پایه قوی ، متوسط ، ضعیف صورت می گیرد. همین امر باعث ایجاد اختلاف‌هایی در گروهها می شود در صورتیكه گروه بندی با وجود تشابه زیاد كارایی بهتر و نتیجه بهتری دارد، چون هر گروه در نهایت ملزم به انجام فعالیت است، بنابراین دانش آموزان كم كار كه در یك گروه قرار می گیرند مجبورند برای اینكه نتیجه ای مانند گروه های دیگر بدست آورند، همه اعضاء ، تمام تلاش خود را بكار گیرند. دانش آموزان پركار هم در گروه خود به یك اندازه كار می كنند چون علاقه مند هستند و اجازه نمی دهند كه فقط یك نفر در گروه كار كند .

با این روش، كار به دوش یك نفر نمی افتد و همه كلاس فعالیت می كنند، البته این روش در آخر سال اول یا سالهای دوم و سوم اتفاق می افتد چون به آشنایی و شناخت دبیر از دانش‌آموزان نیاز دارد كه این شناخت در طولانی مدت صورت می گیرد.

2- ملزم ساختن گروه ها به انجام كار بصورت گروهی و اختصاص دادن یك چك لیست به هر گروه و یادداشت برداری از نحوه ی فعالیت هر فرد در گروه در هنگام كار

 

چ- راههای عوض كردن دیدگاه و جلب همكاری مدیر

1- برگزاری نمایشگاه از كارهای دستی دانش آموزان

2- گفتگوی دوستانه با مدیر و بازگویی مشكلات و موانع تدریس در زمان نبود امكانات كارگاهی مناسب و یادگیری عمیق و كاربردی درصورت وجود امكانات كارگاهی

3- دعوت از مدیر برای بازدید از كلاس در هنگام انجام یك فعالیت عملی

4- طرح مشكلات در گروه آموزشی مدرسه

 

ح: راه های جلب همكاری والدین

1- دعوت از والدین برای بازدید از نمایشگاه كارهای دستی و عملی

2- گتفگوی دبیر با والدین در بعضی جلسات مثلاً جلسات اولیاء و مربیان

3- دعوت از والدین، گفتگو و توجیه آنها

4- نوشتن نامه برای والدین و توضیح دادن وضعیت درسی و عملی دانش‌آموز برای آگاهی آنها

5- درخواست كمك از والدین برای آموزش بعضی مهارت ها به دانش آموز


         دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -

نقره فعال

شنبه 12 اسفند 1391 08:52 ب.ظ

نویسنده : علی اصغر مردانی

نقره فعال خاصیت میکروب کشی دارد.برای تصفیه آب درتصفیه خانگی وشهری استفاده می شود:

انو نقره از هزاران سال قبل به عنوان ماده ضد میکروبی شناخته شده است. در زمان های گذشته نقره را به صورت گرد ریز آسیاب می کردند و در آب می ریختند تا از ایجاد عفونت و سایر بیماری ها جلوگیری نمایند. اما امروزه با استفاده از فناوری نانو و به کمک روش های ویژه و بسیار پیشرفته ، نقره را به ابعاد بسیار ریز ، در حد نانو متر در می آورند. نانو متر یکی از ریز ترین واحد های طول است که بشر امروزه به کمک میکروسکوپ های پیشرفته قادر به اندازه گیری و مشاهده آن است. یک ذره نقره یک نانو متری حدود 80000 برابر کوچکتر از قطر موی انسان است . با ریز شدن مواد ، سطح تماس آنها با محیط و در نتیجه فعالیت آنها افزایش می یابد . به همین علت ، نانو نقره در مقادیر بسیار اندک در حدPPM  فعالیت ضد میکروبی بسیار مناسبی از خود نشان می دهد.به تازگی نشان داده شده است که علاوه بر باکتری ها و قارچ ها ، نانو نقره توانایی از بین بردن ویروس های خطرناکی همچون HIV  ( عامل بیماری ایدز) و هپاتیت B  را دارد.

دانشمندان مكانیسم های متفاوتی را برای تبیین اثرگذاری نقره بر میكروبها یافته اند. به دلیل همین تعدد مكانیسم ها است كه میكروبها نمیتوانند نسبت به نقره سازگار شوند و یا مقاومت پیدا كنند.امروزه به مدد فناوری نانو ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو میسر گشته است  ذرات نانو نقره به ما این امكان را میدهند كه با كمترین غلظت خاصیت ضد میكروبی بسیار قوی را از فلز نقره شاهد باشیم.در میان مكانیسم های متعددی كه از فلز نانو نقره شناخته شده است ، دو مكانیسم بصورت بارز در نظر گرفته می شود كه به شرح زیر است.

مكانیسم یونی:در این مكانیسم ذرات نانو نقره فلزی به مرور زمان یون های Ag+ را از خود ساطع میكنند. این یونها طی واكنش جانشینی باندهای  HS- را در جداره میكرو ارگانیسم  به باندهای AgS- تبدیل می كنند كه نتیجه این واكنش تاتوره شدن و تلف شدن میكرو ارگانیسم است.

محصولات ساخته شده از نانو نقره

1-   کلوئید2-       کامپوزیت 3 -  محصولات پوششی

 4 -   منسوجات  5  -  پلیمر

6- جوراب و اسپری 7 - سیستم های تصفیه آب

 8- محلول های کشاورزی

9-  محلول های دامپزشکی   10-   مبارزه با سرطان

                                                                                                                    علی اصغر مردانی
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: شنبه 12 اسفند 1391 09:02 ب.ظشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic