بودجه بندی پیشنهادی درس کار وفناوری

شنبه 11 آبان 1392 01:24 ب.ظ

نویسنده : علی اصغر مردانی

بودجه بندی پیشنهادی برای کتاب کار و فناوری پایه هفتم

ماه

هفته

تعداد صفحات

مهرماه

از صفحه 1 تا 19

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

تبیین اهداف کتاب ، توجیه مفاهیم پودمان و پروژه و گروهبندی دانش اموزان ، توضیح روش ارزشیابی و تدریس تا ص 3

از صفحه 4 تا 9

از صفحه 10 تا 14

از صفحه 15 تا 19

آبان از صفحه 20 تا 44

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 20 تا25

از ص 27 تا 32

از ص 33 تا37

از ص 38 تا44

آذر از صفحه 45 تا 67

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 45 تا 50

از ص 51 تا 56

از ص 57 تا 61

از ص 62 تا 67

دی از صفحه 68 تا 88

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 68 تا 73

از ص 74 تا 79

از ص 81 تا 84

از ص 85تا 88

بهمن از صفحه 89 تا 114

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 89 تا 93

از ص 95 تا ---( هفته دوم و سوم )

از --- تا 107

از ص 108 تا 114

اسفند از صفحه 115 تا 135

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 115 تا 122

از ص 124 تا 128

از ص 129 تا 132

از ص 133تا 136

فروردین از صفحه 137 تا 148

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 137 تا 141

از ص 142 تا 148

اردیبهشت از 149صفحه 180

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 149تا 160

از ص 161 تا 166

از ص 167 تا 172

از ص 173 تا 180

با توجه به زمان اختصاص داده شده برای اجرای هر پودمان که سه هفته در نظر گرفته شده است ، برای اجرای تمام پودمان ها به 33 هفته زمان نیاز هست ولی در مجموع 30 هفته بدون احتساب ایام تعطیلی ( مناسبتها ، تعطیلی به دلیل شرایط جوی و مناسبت های ویژه ) برای اجرای کتاب فرصت داریم . لذا برخی از پودمان ها در دوهفته زمان بندی شده است . همچنین برای تشکیل بازارچه و ارائه پروژ ها باید در روز دیگری برنامه ریزی شود .
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: شنبه 11 آبان 1392 01:26 ب.ظ

نمونه بارم بندی درس کار و فناوری

شنبه 11 آبان 1392 01:21 ب.ظ

نویسنده : علی اصغر مردانی

بارم بندی پودمان کسب و کار

ردیف

عناصر ارزشیابی

ابزار

نمره

1

شرح مفاهیم پودمان

کارپوشه

30

2

شایستگی‌های فنی

مشاهده

10

3

ایده‌پردازی، نوآوری و خلاقیت

مشاهده + کارپوشه

8

4

آشنایی با مشاغل و اقدام برای کارهای تولیدی

مشاهده + کارپوشه

20

5

انجام کارها بر پایه نگرش سیستمی

مشاهده + کارپوشه

7

6

بهره‌گیری درست از فناوری‌ها

مشاهده + کارپوشه

8

7

انجام کارهای گروهی

مشاهده

7

8

برنامه‌ریزی و اجرای درست فرایند کارها

مشاهده+ ارزشیابی عملکردی

10

جمع

100
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: شنبه 11 آبان 1392 01:23 ب.ظ

طرح درس زبان انگلیسی هفتم

یکشنبه 5 آبان 1392 11:01 ب.ظ

نویسنده : علی اصغر مردانی

Sample Lesson Plan

Teacher’s Name :Bagherpour

 

Lesson No.3                                                                

Class Name :Grade1                                                                  

Lesson Start Time:10

 

Date:21/7/92

 

Length of Lesson:10:30

 

Teaching Point(s)

 

Listening and Reading -  Speaking and  Writing

 

Main Lesson Aims

 

Identifying , Saying and Writing her (his) Age and Month of birth

 

Target Language Items

 

Age – Months of year – Numbers – How old are you?

When’s your birthday?

 

Context

(what you will do to engage students cognitively, affectively and socially)

 

 

The students listen to CD and check mark . They ask and  write their classmate’s age and month of birth .

Entry Behavior

(what your students already know about the subject)

 

The students might already know English words such as:

Month of birth – age – birthday .

 

Assumptions

(ideas based on which you choose your methodology)

 

Based on CLT

 

Evaluation

(How you make sure your students have achieved the aims)

 

Monitoring  them after listening to CD and put check mark.

They ask and write their classmate’s age and month of birth.

 

Time

 

30 minutes

 

Predicted Problems

 

Maybe some of the students can not ask and write their age and month of birth and have listening problems.

 

Materials Used

CD – CD player – student book.

 

                                                                                                                             


ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: دوشنبه 6 آبان 1392 10:53 ب.ظشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic